top of page

Bilant Contabil

E&C Expert.Cont este o firma de contabili profesionisti care ajuta contractorii, liber profesionistii si pe cei care detin companii LTD. Ne vom ocupa de bilantul companiei, cat si de calcularea impozitului pe profit. Bilanutul contabil este pregatit la sfarsitul anului financiar al companiei. Pentru depunerea bilantului contabil sunt diferite termene limita la Companies House cat si la HMRC.

Bilantul contabil ofera un raport cuprinzator al activitatii financiare a companiei.

Informatiile din bilantul contabil sunt folosite pentru a calcula impozitul pe profit si pentru a estima suma de plata catre HMRC.

Ce este inclus în bilantul contabil ?

• O balanta care arata tot ceea ce compania detine, datoreaza si trebuie sa incaseze.

• O balanta in care este prezentat profitul si pierderile companiei, un cont de profit și pierdere, care arată vânzările companiei, costurile de funcționare și profitul sau pierderea pe care le-a realizat pe parcursul exercițiului financiar

• Note contabile.

Bilanțul trebuie să aibă numele unui director imprimat și trebuie să fie semnat de acesta.

texes.gif
bottom of page